© 2000 - 2020 by Forum voor Assistenten Klinische Biologie

Vacatures

Vacature Anacura:

Klinisch Bioloog met grondige kennins microbiologie

Anacura (www.anacura.com) is een onafhankelijke laboratoriumgroep van meer dan 200 dynamische medewerkers, actief in diverse domeinen van de gezondheidszorg. Onze organisatie werkt volgens de lean-principes waarbij het klantenperspectief voorop staat. Artsen en patiënten in de afdeling voor medische analyses, Labo Nuytinck, waarderen dat we hen heel persoonlijk centraal stellen in onze dienstverlening en dat op een ethische en kwaliteitsvolle manier. Tal van innovatieprojecten staan in voor de duurzaamheid en de groei van onze organisatie.  


In aanvulling van onze Medische Staf zijn we op zoek naar een (m/v):

Klinisch bioloog met grondige kennis microbiologie

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de medische rapporteringen naar de arts binnen de voorziene timing. Je staat in voor een kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening en slaagt erin de arts te ondersteunen in het beslissingsproces met betrekking tot de diagnose en de behandeling van patiënten.

 • Je maakt deel uit van een team van klinisch biologen en hebt tot doel om het beleid van het medisch labo – waarbij ethiek en kwaliteit voorop staan – verder mee te professionaliseren.

 • Als specialist ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je medischwetenschappelijke kennis via zelfstudie, het opvolgen van de actualiteit en de wetenschappelijke evoluties in je domein en deze te delen met je collega’s klinisch biologen, de laboratoriumstaf en de klanten.

 • Je staat in voor het opleiden en begeleiden van de medisch laboratoriumtechnologen en bent betrokken bij de keuze van apparatuur, materiaal en reagentia.

Profiel

 • Je beschikt over de erkenning als klinisch bioloog en bent geaccrediteerd.

 • Je hebt een grondige kennis opgebouwd binnen het domein microbiologie en bent bereid om je domein-specifieke expertise verder uit te bouwen.

 • Je beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden om een degelijk advies te verlenen aan de artsen, een constructieve samenwerking met collega’s op te bouwen en informatiesessies te verzorgen.
   
   

Wij bieden joude kans om deel uit te maken van een stabiele laboratoriumgroep. Onze organisatie kent een familiale sfeer en een vlakke hiërarchische structuur waardoor iedereen zeer toegankelijk is. Anacura ondersteunt zijn medewerkers in het realiseren van hun persoonlijke groei, gaat mee op zoek naar hun ambities en talenten, biedt opleidingen aan en gaat voor uitdagende projecten..  

 

Interessse?

Bezorg ons jouw motivatie en CV via cindy.bogaert@anacura.com. Wij behandelen jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk. 

Ook voor bijkomende informatie kan je terecht bij Cindy Bogaert, HR Manager, op +32 9 257 2018.

Ons Privacybeleid is conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”). 

Meer informatie kan u vinden op http://anacura.com/nl/general/privacy-verklaring.