Vacatures

AZ Groeninge, Kortrijk

Het Kortrijkse fusieziekenhuis AZ Groeninge is het eerste niet-universitaire ziekenhuis in Vlaanderen dat een JCI-accreditering heeft verkregen (1054 bedden). Bijna 3000 medewerkers en 260 artsen uit de regio werken sinds de fusie samen aan de uitbouw van een multidisciplinaire zorg waarbij de patiënt centraal staat.

Het klinisch laboratorium van het AZ Groeninge heeft een vacature voor een:

.

KLINISCH BIOLOOG (m/v) − VOLTIJDS

Functie:

 • een voltijdse betrekking op zelfstandige basis in associatie met de andere klinisch biologen van het ziekenhuis;

 

Tot uw takenpakket behoort:

 • het mee leiding geven aan de afdeling microbiologie en het fertiliteitslabo;

 • het verzorgen van de permanenties binnen de afdeling microbiologie;

 • deel uitmaken van een wachtsysteem over alle domeinen van de klinische biologie;

 • participatie in het team ziekenhuishygiëne en de antibioticabeleidsgroep van het ziekenhuis.

Daarnaast wordt u ook verantwoordelijk voor een aantal administratieve taken binnen het laboratorium:

 • u staat mee in voor het beheer en de verdere uitbouw van het laboratorium informatica systeem;

 • u kijkt toe op de tarificatie en correcte facturatie door het laboratorium;

 • u bent het aanspreekpunt binnen het laboratorium voor wat betreft de klinische studies.

Van de kandidaat wordt volgend profiel verwacht:

 • arts / apotheker specialist in de klinische biologie;

 • master in de ziekenhuishygiëne;

 • getuigschrift opleiding antibioticabeleid;

 • bij voorkeur meerdere jaren microbiologie tijdens de opleiding klinische biologie;

 • bijkomende ervaring met het beheer van laboratorium informaticasystemen is een meerwaarde;

 • communicatieve vaardigheden;

 • constructieve ingesteldheid;

 • collegiale houding

De startdatum wordt in onderling overleg vastgelegd.

 

Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 30 april 2020 en dient gericht te worden aan:

 • de voorzitter raad van bestuur AZ Groeninge, de heer H. VANDAELE

 • de algemeen directeur, mevr. I. BUYSE

 • de medisch directeur, dr. S. VANDERSCHUEREN

p/a  AZ Groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

 

Verdere informatie kan bekomen worden bij

p/a  AZ Groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk (056/634245)   

.

© 2000 - 2020 by Forum voor Assistenten Klinische Biologie