© 2000 - 2020 by Forum voor Assistenten Klinische Biologie

Vacatures

Vacature Anacura:

Labodirecteur/Klinisch Bioloog

Anacura (www.anacura.com) is een onafhankelijke laboratoriumgroep van meer dan 200 dynamische medewerkers, actief in diverse domeinen van de gezondheidszorg. Onze organisatie werkt volgens de lean-principes waarbij het klantenperspectief voorop staat. Artsen en patiënten in de afdeling voor medische analyses, Labo Nuytinck, waarderen dat we hen heel persoonlijk centraal stellen in onze dienstverlening en dat op een ethische en kwaliteitsvolle manier. Tal van innovatieprojecten staan in voor de duurzaamheid en de groei van onze organisatie.

 
In opvolging van onze huidige labodirecteur die met pensioen gaat en als strategische stap naar de toekomst zijn we op zoek naar een (m/v):

 

 

Doelstelling van de functie

Je ontwikkelt, implementeert en bewaakt een coherent medisch-wetenschappelijk en ethisch beleid in regel met de wetgeving en in lijn met de organisatiestrategie en –cultuur. Je draagt bij tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van Anacura.

 

Verantwoordelijkheden

  • Je zorgt voor waardecreatie bij de klant.

  • Je zorgt voor kwaliteit, wetenschappelijkheid en ethiek van de bedrijfsprocessen in de pre-, de analytische en de post-analytische fase.

  • Je zorgt voor waardecaptatie door bedrijfsmatig denken.

  • Je vertaalt de missie en visie, cultuur en waarden door naar het team van klinischbiologen en naar de laboratoriumstaf.

  • Je treedt op als ambassadeur voor Labo Nuytinck.

  • Je onderhoudt goede contacten met de publieke en vakorganisaties om te kunnen anticiperen op veranderingen of nieuwe ontwikkelingen en trends binnen de sector.

Profiel

  • Je beschikt over de erkenning als klinisch bioloog, bent geaccrediteerd en hebt minstens 10 jaar ervaring in het vak.

  • Je beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden om een degelijk advies te verlenen aan de artsen, een constructieve samenwerking met collega’s op te bouwen en informatiesessies te verzorgen.

  • Je hebt algemene managementervaring opgebouwd en bent in staat diverse teams aan te sturen en om te gaan met budgetten en kwaliteitsindicatoren.

Wij bieden joude kans om deel uit te maken van een stabiele laboratoriumgroep en om de ambassadeur te zijn van Labo Nuytinck. Je bepaalt mee de toekomstgerichte strategieën.  Onze organisatie kent een familiale sfeer en een vlakke hiërarchische structuur waardoor iedereen zeer toegankelijk is. Anacura ondersteunt zijn medewerkers in het realiseren van hun persoonlijke groei, gaat mee op zoek naar hun ambities en talenten, biedt opleidingen aan en gaat voor uitdagende projecten.  

 

Interessse?

Bezorg ons jouw motivatie en CV via cindy.bogaert@anacura.com. Wij behandelen jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk. 

Ook voor bijkomende informatie kan je terecht bij Cindy Bogaert, HR Manager, op +32 9 257 2018.

Ons Privacybeleid is conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”). 

Meer informatie kan u vinden op http://anacura.com/nl/general/privacy-verklaring.