Vacatures

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gaat over tot de vacantverklaring van

Dienst Klinische Biologie - Afdeling Klinische Chemie.

“Vacature voor één voltijdse (10/10) functie van arts of apotheker reeds erkend of op korte termijn erkend in België als klinisch bioloog in de dienst klinische biologie ter uitbreiding van het huidige team met volgende vacantverklaring:

Gewenst profiel:

  • Erkend als Klinisch bioloog of uitzicht op erkenning op korte termijn.

  • Bijzondere kennis en ervaring in de 24/24 uur laboratoriumdiagnostiek op het gebied van de klinische chemie.

  • Bijzondere interesse in de toxicologie en therapeutische drug monitoring.

  • Kennis van de kwaliteitsbewakingsprocedures en bijzondere interesse in het kwaliteitsbeleid.

  • Interesse voor klinisch wetenschappelijk onderzoek is een meerwaarde.

  • Organisatorische en communicatieve vaardigheden.


Verantwoordelijkheden:

  • Kandidaat/kandidate kan zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren.

  • Hij/zij zal mee ingeschakeld worden in de dienstverlening van het laboratorium naar de kliniek, waarbij het overleg met de clinici een belangrijke rol speelt. De kandidaat/kandidate neemt deel aan een georganiseerd 24/24 wachtsysteem.

  • Het takenpakket omvat specifiek de evaluatie van nieuwe analyses en technieken in de klinische chemie, de medische validatie van patiënten resultaten, bijdrage tot het kwaliteitssysteem en aansturen, bijscholen en opleiden van MLT’s en ASO’s”


(vacaturenr. 2019/008)


Kandidatuurstelling:
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
T.a.v. mevr. Hildegard Hermans
Directeur personeel
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM

Uiterlijk op vrijdag 26 april 2019 voor 17.00 uur
Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid.lenaerts@uza.be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. H. Goossens, diensthoofd, dienst klinische biologie, tel. 03 821 36 42.

© 2000 - 2020 by Forum voor Assistenten Klinische Biologie