top of page

Opleiding tot klinisch bioloog

Hoe ziet de opleiding er uit?

De master-na-master opleiding klinische biologie is een vijf-jarige opleiding bestaande uit een basisopleiding van 2 jaar en vervolgopleiding van 3 jaar. Tijdens de basisopleiding leert men de 3 subdisciplines (hematologie, microbiologie, scheikunde) kennen en verwerft men de nodige basiskennis binnen elk van de drie disciplines. De basisopleiding is dan ook een combinatie van theoretische lessen en stages, minstens 6 maanden binnen elke discipline, in verschillende ziekenhuislabo's. Tijdens de vervolgopleiding kan men dan de opgedane basiskennis binnen deze drie domeinen verder uitdiepen of kan men ervoor kiezen om zich toe te leggen op en te specialiseren in één bepaalde subdiscipline. 

Tijdens deze 5 jaar durende opleiding zal je ook aangezet worden tot wetenschappelijk onderzoek waarvan het publiceren van artikels in peer-reviewed tijdschriften binnen de drie vakdomeinen een onderdeel vormt. Tevens kan je ten allen tijde opteren om te doctoreren binnen één van de drie vakdomeinen. Wanneer je doctoreert binnen klinische biologie, kan je opleiding tot klinisch bioloog eventueel ingekort worden met een aantal jaren (max 2 jaren korting). Deze korting wordt best besproken met je promotor en universitaire stagemeester. De korting dient te worden voorgelegd aan de erkennings/machtigingscommissie.

Hoe kan je aan de opleiding beginnen?

  • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de geneeskunde of farmaceutische wetenschappen

  • Je voldoet aan specifieke eisen van de betrokken universitaire stagedienst om in aanmerking te komen voor de opleiding

  • Je doorloopt een selectieproces binnen de betrokken universitaire stagedienst met inbegrip van een sollicitatie, waarvan de exacte procedure afhankelijk is van de betrokken universiteit.

Meer informatie over de opleidingsprogramma's van de verschillende universiteiten vind je via onderstaande links:

  • VUB (Apotheker): werken samen met UGent, zie UGent (Apotheker)

  • VUB (Arts)

bottom of page