top of page

CAT voordrachten UZ Leuven

CAT staat voor 'Critically Appraised Topic'. Binnen UZ Leuven stellen de assistenten tijdens hun opleiding minstens tweemaal een CAT voor. Door middel van experimenteel onderzoek en/of literatuuronderzoek worden onderwerpen of vraagstellingen over real-life issues binnen het veld van de klinische biologie onderzocht en uitgediept. Door deze kritische blik trachten we evidence-based laboratory medicine na te streven.

Link naar CAT voordracht

bottom of page