CAT voordrachten UZ Leuven

CAT staat voor 'Critically Appraised Topic'. Binnen UZ Leuven stellen de assistenten tijdens hun opleiding minstens tweemaal een CAT voor. Door middel van experimenteel onderzoek en/of literatuuronderzoek worden onderwerpen of vraagstellingen over real-life issues binnen het veld van de klinische biologie onderzocht en uitgediept. Door deze kritische blik trachten we evidence-based laboratory medicine na te streven.

Link naar CAT voordracht