top of page

Vacatures

UZ Gent - Resident Klinische Biologie

Functieomschrijving

 

 • Deze persoon moet als expert kunnen optreden in de diverse dienstverlenende en onderzoeksaspecten van het laboratorium toxicologie in het lab Klinische Biologie. In overleg met zijn/haar collega’s levert hij/zij ook een belangrijke bijdrage in de diverse subdisciplines waar LC/GC-MS methodologie werd geïmplementeerd zoals hormonologie, therapeutische drug monitoring en metabole ziekten. Daarnaast wordt verwacht dat deze persoon de leiding neemt in de analyses die zich decentraal in het ziekenhuis bevinden (Point Of Care Testing)

 • Hij/zij draagt in het bijzonder zorg voor de opzet, uitvoering en kwaliteitsbewaking van de onderzoeken volgens de wettelijke richtlijnen en volgens normen ISO 15189 en ISO 22870. 

 • Bij deze taken wordt continu overleg en interactie verwacht met de aanvragende artsen en clinici.

 • Zoals het past in een universitair opleidingscentrum staat de kandidaat/kandidate ook in voor de vorming van artsen, assistenten klinisch biologen in opleiding en medische laboratoriumtechnologen.

 • Er wordt tevens intense medewerking en initiatief verwacht aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Deze persoon neemt deel aan de wachtdienst van het laboratorium

Gewenst profiel

 

 • De kandidaat moet houder zijn van een diploma van arts of apotheker en erkend of gemachtigd zijn als specialist in de klinische biologie in België. Ook laatstejaars apotheker/arts-specialist in opleiding in de klinische biologie kunnen kandideren. 

 • Hij of zij moet ervaring hebben in een laboratorium toxicologie in al zijn aspecten (klinische toxicologie, recreationele drugs, arbeidstoxicologie, gerechtelijke toxicologie, …) 

 • Hij of zij moet ervaring hebben in point of care testing met focus op bloedgasanalyses en glucose meting. 

 • Hij of zij moet interesse hebben in hormonologie en metabole ziekten. Ervaring of bereidheid tot bijscholing in deze subdisciplines strekt tot aanbeveling.

 • Hij of zij moet beschikken over goede contactuele eigenschappen en de bereidheid hebben om in een ruimer team te werken en om opleiding te geven aan laboratoriumpersoneel, stagiairs en assistenten in opleiding.

 • Ervaring, al of niet buitenlands, in een klinisch laboratorium en/of in een wetenschappelijk laboratorium strekt tot aanbeveling.

 • Wetenschappelijke ervaring of deelname aan wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk pluspunt en indien nog niet behaald het maken van een doctoraatsproefschrift.

 • Vertrouwdheid met medische informaticatoepassingen is belangrijk.

 • Ervaring in kwaliteitsbeheer is vereist.

 • Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten en weet medewerkers te stimuleren.

 • Je bent stressbestendig en hebt oog voor deadlines en prioriteiten.

 • Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en zelfstandigheid zijn competenties die je typeren.

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden 

 

 • Je wordt aangeworven in de graad van resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar). 

 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.

 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

Hoe solliciteren

 

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe voor de uiterste inschrijvingsdatum vrijdag 4 december 2020 om 23:59:59. 

Je wordt verzocht eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:

Prof. dr. Veronique Stove op het nummer 09 332 63 10.

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
T 09 332 48 95
eva.colman@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.

 

Website

jobs.uzgent.be/

bottom of page