top of page

Vacatures

Arts laboratoriumtechnieken (m/v/x) voor RIZIV

  • In het kader van de Covid-bestrijding zal je de volgende taken uitvoeren:

    • De contacten onderhouden met de andere instellingen zoals Sciensano, Healthdata, de commissie klinische biologie, de FOD Volksgezondheid, de gezondheidsinspecties van de deelstaten enz. om mee de richtlijnen en procedures aan te passen aan de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Het regelgevend kader voor terugbetaling van COVID-19-testen, staalafnames, afname- en triagecentra, opschaling van de testcapaciteit, platform-bis teststraten,… mee vorm geven.

    • De RIZIV-website up-to-date houden, de FAQ’s en de communicatie verzorgen naar de zorgverstrekkers, de pers, de burgers en de politiek.

  • Buiten de Covid-context kan je expertise aangewend worden binnen de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging, specifiek de artikels van de klinische biologie (artikel 24), de moleculaire biologie (artikel 24bis, 33bis en 33ter), met de companion diagnostics, de genetica/WGS (artikel 33) en de pathologische anatomie (artikel 32) als ook de NGS- en de GEP-conventies. Deze artikels van de nomenclatuur worden opgevolgd binnen de Technisch Geneeskundige Raad, meer specifiek de werkgroep laboratoriumtechnieken waar je als arts-expert zowel een medisch-technische als een administratieve rol kan toebedeeld krijgen.

  • Als arts behandel je verschillende thematieken die zowel binnen als buiten je specifieke expertisedomein kunnen liggen (invaliditeit, medische ongevallen, audits van ziekenhuizen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie, beïnvloeden van het werkveld via het zetelen in comités,...). Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.

  • Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures in overleg met andere Riziv-diensten en externe partners.

Meer info over de jobinhoud?

Marleen Louagie - Algemeen adviseur
DGV - Medische Directie
Tel: +32 273 977 97
E-mail: Marleen.Louagie@riziv-inami.fgov.be  

 

Solliciteren tem 07-10-2020

Meer info

bottom of page