top of page

Vacatures

UZ Gent

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident bij de dinest Kinische Biologie van de Klinisch Ondersteunende sector.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

.

Functieomschrijving:

 • Deze persoon moet als expert kunnen optreden in de diverse dienstverlenende en onderzoeksaspecten van het laboratorium hematologie (celtellingen, cytomorfologie, flowcytometrie) in het lab Klinische Biologie. In overleg met zijn/haar collega’s levert hij/zij ook een belangrijke bijdrage in de diverse, hematologische subdisciplines waaronder moleculaire diagnostiek, diagnostiek i.k.v. primaire immunodeficiënties en diagnostiek van hemoglobinopathieën.

 • Hij/zij draagt in het bijzonder zorg voor de opzet, uitvoering en kwaliteitsbewaking van de onderzoeken volgens de wettelijke richtlijnen en volgens norm ISO 15189.

 • Bij deze taken wordt continu overleg en interactie verwacht met de aanvragende artsen en clinici.

 • Zoals het past in een universitair opleidingscentrum staat de kandidaat/kandidate ook in voor de vorming van artsen, assistenten klinisch biologen in opleiding en medische laboratoriumtechnologen.

 • Er wordt tevens intense medewerking verwacht aan wetenschappelijk onderzoek

Profiel:

 • De kandidaat moet houder zijn van een diploma van arts of apotheker en erkend zijn als specialist in de klinische biologie. Ook laatstejaars apotheker/arts-specialist in opleiding in de klinische biologie kunnen kandideren.

 • Hij of zij moet ervaring hebben in laboratorium hematologie in al zijn aspecten, inclusief moleculaire diagnostiek.

 • Hij of zij moet  interesse hebben in  diagnostiek van  primaire immunodeficiënties,  hemoglobinopathieën en immunohematologie/bloedbanking. Ervaring of bereidheid tot bijscholing in deze subdisciplines strekt tot aanbeveling.

 • Hij of zij moet beschikken over goede contactuele eigenschappen en de bereidheid hebben om in een ruimer team te werken en om opleiding te geven aan laboratoriumpersoneel, stagiairs en assistenten in opleiding.

 • Ervaring, al of niet buitenlands, in een klinisch laboratorium en/of in een wetenschappelijk laboratorium strekt tot aanbeveling.

 • Wetenschappelijke ervaring of deelname aan wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk pluspunt en indien nog niet behaald het maken van een doctoraat in de Gezondheidswetenschappen.

 • Vertrouwdheid met medische informaticatoepassingen is belangrijk.

 • Ervaring in kwaliteitsbeheer is vereist.

Aanbod: 

 • Je wordt aangeworven in de graad van Resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar).

 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.

 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken. 

Informatie en kandidatuurstelling:

​Uiterste inschrijvingsdatum: 31 maart 2020 om 23:59:59
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd Prof. dr. Katrien Devreese  (Katrien.Devreese@uzgent.be) of Laboratoriumdirecteur Prof. dr. Veronique Stove (Veronique.Stove@uzgent.be) Tel. 09 332 63 10

.

bottom of page