top of page

Vacatures

Klinisch Bioloog 

Situering

Het Ziekenhuis Oost- Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 4 campussen (1034 bedden): campus St.-Jan (Genk), campus André Dumont (Waterschei), campus St.-Barbara (Lanaken) en campus Maas en Kempen (Maaseik). Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen.

De vacature betreft een voltijdse betrekking met halftijdse invulling binnen het HOST (Hospital Outbreak Support Team) voor het netwerk Noord-Oost Limburg, en halftijdse invulling binnen de dienst klinische biologie ZOL, subspecialisatie microbiologie.

  • Het HOST proefproject beoogt de ontwikkeling in het kader van infectiepreventie en antimicrobial stewardship van (i) een samenwerking tussen ziekenhuizen en wederzijdse uitwisseling van activiteiten en middelen die zo doeltreffender gebruikt worden op supra-institutioneel niveau; en (ii) een transversale en transmurale aanpak uitgebouwd in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden die het mogelijk maakt de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen van de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg.

  • De dienst klinische biologie van het Ziekenhuis Oost-Limburg is ISO15189 geaccrediteerd, erkend als opleidingsplaats voor assistenten, voert naast routine analyses ook meerdere gespecialiseerde technieken uit en neemt deel aan talrijke wetenschappelijke studies waaronder ook eigen geïnitieerd onderzoek. Er zijn laboratoriumactiviteiten op twee locaties: campus Sint-Jan (Genk) en campus Maas en Kempen (Maaseik).

Functieprofiel

 

Als medisch verantwoordelijke van het HOST-proefproject leid je een multidisciplinair team, en word je bijgestaan door collega’s klinisch biologen en infectiologen. Het HOST-team zal de drijvende kracht vormen om best practices, zowel wat betreft infectiepreventie als antimicrobial stewardship, samen te brengen in de verschillende organisaties. De interactie met de verpleegkundige en medische experten alsook met de directies van de betrokken ziekenhuizen, collectiviteiten en eerstelijnszones is hierbij cruciaal. Het team zal eveneens instaan voor concrete en on-site ondersteuning van residentiële collectiviteiten in de vorm van gespecialiseerd advies.

Als Klinisch Bioloog sta je samen met 9 andere collega’s in voor het goed functioneren en verder uitbouwen van het laboratorium klinische biologie en het verzekeren van de wachtdienst. Je bent actief in de disciplines microbiologie, infectiepreventie en moleculaire diagnostiek mbt infectieuze pathologie en je verstrekt advies aan collega-clinici met betrekking tot antibioticumbeleid en infectieus beleid.

Je bent constructief en collegiaal en hebt goede leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Erkend zijn als klinisch bioloog (arts/apotheker) of aan je laatste opleidingsjaar bezig zijn.

  • Subspecialisatie microbiologie.

  • Erkenning als specialist in infectiepreventie (of gepland te behalen in 2021).

  • Bijkomende opleiding in de infectiologie en/of managementtechnieken strekt tot de aanbeveling.

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 100%

  • Een leidinggevende functie binnen een multidisciplinair team in nauwe samenwerking met betrokken actoren in de verschillende netwerkziekenhuizen, alsook binnen de collectiviteiten en eerstelijnszones van de regio.

  • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team van klinisch biologen met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden, specialisatie en een aangename werksfeer

  • Participatie in de opleiding van jonge collegae

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met:

Solliciteren kan enkel door te mailen naar griet.vandervelpen@zol.be

Website

https://www.heldenvanhetzol.be/vacatures/klinisch-bioloog

bottom of page